Algemene voorwaarden

Datum: 21-1-2024

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen EZbuckethat, gevestigd te Eppekoutsweg 4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 93002971, hierna aangeduid als “wij”, “ons” of “onze”, en de gebruiker van de webshop, hierna aangeduid als “jij” of “de klant”.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen jou en ons met betrekking tot de verkoop en levering van producten via onze webshop.

2. Productinformatie

Wij streven ernaar accurate productinformatie te verstrekken, inclusief prijzen, materialen en levertijden. Desondanks kunnen er zich fouten of onvolkomenheden voordoen, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.

3. Bestelling en Betaling

Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de prijs en de voorwaarden. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

4. Levering

Wij streven ernaar bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren. De aangegeven levertijden zijn echter indicatief en geen garantie. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Retourneren en Ruilen

Je hebt het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Zie onze klantenservice pagina voor meer informatie.

6. Privacy en Gegevensbescherming

Wij behandelen persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

7. Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

9. Toepasselijk Recht en Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Sittard.

Door een bestelling te plaatsen, verklaar je deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.

EZbuckethat
Eppekoutsweg 4, Guttecoven
93002971
ezbuckethat@gmail.com
https://ezbuckethat.com